Vaza: Japan

033-3

Vaza: Japan

porculan, visina 22 cm, cca 1900., cijena na upit