Posuda s poklopcem: Zsolnay

023-3

Posuda s poklopcem: Zsolnay

visina 5 cm, promjer 9 cm, 93,00€