Svjećnjak

011-3

Svjećnjak

alpaka, visina 25 cm, početak 20. st., 53,00€