Zsolnay vaza

053-3

Zsolnay vaza

porculan, visina 16 cm, 1950., 106,00€