Mramorni stup

021-3

Mramorni stup

22 x 22 cm, početak 20. st., neoštećen, 995,00€