Zsolnay vaza

051-3

Zsolnay vaza

porculan, visina 16 cm, 1950., 800,00 kn