Mramorni stup

012-3

Mramorni stup

22 x 22 cm, početak 20. st., neoštećen, 7.500,00 kn