Claudio Frank: Pejsaž

031-1

Claudio Frank: Pejsaž

ulje na platnu, 45 x 27 cm, 1990., 250,00€