Mauro Stipanov: Apstrakcija

082-1

Mauro Stipanov: Apstrakcija

ulje na kartonu, 100 x 70 cm, 796,00€