Vladimir Udatny: Portret

084-1

Vladimir Udatny: Portret

ulje na drvu, 25 x 32 cm, 995,00€