Vladimir Udatny: Portret

098-1

Vladimir Udatny: Portret

ulje na drvu, 25 x 32 cm, 7.500,00 kn