Konzola

005-2

Konzola

110 x 90 x 50 cm, 1850., restaurirana, cijena na upit