Biedermeier sat

026-2

Biedermeier sat

visina 46 cm, 1820., cijena na upit