Par fotelja

002-2

Par fotelja

furnir orah, 57 x 85 x 65 cm, 1900., restaurirana, 995,00€