Vitrina

014-2

Vitrina

furnir od oraha, 49 x 89 x 180 cm, 2.256,00€