Zsolnay vase

053-3

Zsolnay vase

porcelain, height 16 cm, 1950., €106.00