Zsolnay vase

051-3

Zsolnay vase

porcelain, height 16 cm, 1950., 800,00 kn